Ontwerp: www.natuurbijhuis.nl. 
Foto: mei 2015 ©Iverna Zaalberg
Tuinontwerp en beplantingsplan Limburg.
In deze ecologische bedrijfstuin staan drie insectenhotels. Een insectenhotel is een constructie gevuld met heel veel holle ruimtes van bijvoorbeeld gestapelde dakpannen, hout, stro en ander natuurlijk en biologisch afbreekbaar materiaal. De bewoners helpen bij de biologische bestrijding van de in de tuin minder gewenste dieren.

Uw tuin: ‘een leefbaar stukje natuur bij huis.’

De wereld kan niet zonder biodiversiteit, iedereen met een tuin kan daaraan een positieve bijdrage leveren. De tuin maakt immers deel uit van een groter geheel, de natuur. Door natuurvriendelijk te tuinieren kan de natuur zich optimaal in de tuin ontwikkelen. Ik heb zo mijn principes op het gebied van tuinvormgeving. Een aantal daarvan worden hieronder toegelicht:

Natuurbeleving

Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap, dat in de loop van duizenden jaren lang door mensen is vormgegeven. De mens heeft bossen gekapt en omgezet in akkers, weilanden en heidevelden, veengebieden ontwaterd, heggen aangeplant en beken rechtgetrokken. Door al die activiteiten werd het oorspronkelijke natuurlandschap omgezet in een cultuurlandschap. Er is dan misschien geen natuurlijk landschap in Nederland, er is uiteraard wel natuur. Natuur is dat deel van de omgeving dat niet of nauwelijks door mensen is beďnvloed. Vaak wordt het hele buitengebied - alles wat niet stedelijk is - aangeduid met de term 'natuur'. Of het nu gaat om parken in de stad, een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap of een 'echt' natuur- ontwikkelingsgebied, het wordt als natuur beleefd. Uit onderzoeken is gebleken dat mensen die wonen en werken in een groene omgeving gelukkiger en gezonder zijn. `Natuur bij huis’ helpt particulieren en bedrijven de natuurbeleving bij huis te vergroten door de tuin zo optimaal mogelijk in te richten.

Voorzieningen voor dieren

Bij natuurlijk tuinieren hoort ook dat je bepaalde voorzieningen treft voor de dieren in de tuin. Vaak hebben ze een steuntje in de rug nodig om voort te kunnen bestaan. Denk hierbij aan nestkastjes of aan een takkenril voor bepaalde vogels, insecten en kleine zoogdieren. Een losse stapel stenen is geschikt als schuilplaats voor amfibieën. Kleine bundeltjes vlier of dood hout voor wilde bijen. ‘Natuur bij Huis’ heeft ervaring met het aanleggen van schitterende op maat gemaakte insectenhotels.

Natuurvriendelijk tuinieren

Natuurvriendelijk tuinieren betekent zodanig tuinieren dat de natuur zich optimaal in de tuin kan ontwikkelen. Het is ook een beetje avontuurlijk tuinieren: Je zoekt naar mogelijkheden om de planten- en dierenwereld met elkaar in harmonie te brengen. Want de een kan niet zonder de ander. Vogels, egels, padden, hommels, bijen, lieveheersbeestjes en tal van andere insecten heb je nodig voor een gezonde tuin. Heel veel dieren zijn nuttig en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. Bespaar uzelf de moeite van het ‘winterklaar maken’. Planten en bodem hebben meer bescherming tegen vorst als u de uitgebloeide stelen aan de planten laat zitten. Bovendien vinden insecten daar goede overwinterplekken en vinden vogels er af en toe nog wat zaad. In de lente kunt u de dode bloemstengels afknippen en versnipperen in de tuin. Als de beplanting zich na verloop van jaren op andere plekken dan bedoeld uitzaait, laat u dan eens verrassen door plantencombinaties die spontaan ontstaan. Grijp alleen in als sterk uitbreidende soorten andere gewenste soorten dreigen te verdrukken. Om de tuin ‘leefbaar’ te houden wied u het best met de hand, dan blijft de bodem zoveel mogelijk ongestoord. Met schoffelen en harken in de bodem activeert u onkruidzaden en verstoort u het bodemleven meer dan nodig. Zorg dat de bodem zoveel mogelijk bedekt is door bijvoorbeeld bodembedekkende vaste beplanting. Zo heeft onkruid minder kans en droogt de bodem minder snel uit. Ook door het aanbrengen van een mulchlaag droogt de grond minder snel uit, wordt onkruidgroei tegengegaan en blijven voedingsstoffen in de grond behouden. De mulchlaag kan bestaan uit o.a. grove compost, blad, gemaaid gras, stro of houtsnippers. In een ecologische tuin worden geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt. Om de vruchtbaarheid van de bodem te onderhouden worden organische meststoffen gebruikt. Bij organische bemesting komen de voedingsstoffen langzaam vrij en ze dragen op termijn bij aan de nodige structuurverbetering van de tuingrond.

Door natuurvriendelijk te tuinieren krijg je een tuin die het hele jaar door gonst van het leven!

In 2014 heeft 'Natuur bij Huis' de ecologische bedrijfstuin ontworpen bij het BREEAM gecertificeerde kantoorpand van Geelen Couterflow in Haelen. Langs de erfgrens staan kastanje boomstammen in diverse maten afgewisseld met een tuun (wilgenvlechtscherm). Ontwerp: www.natuurbijhuis.nl Foto: augustus 2015 ©Iverna Zaalberg
Tuinontwerp en beplantingsplan Limburg.

Natuur bij huis

principes

tuinontwerper limburg iverna zaalberg tuinvormgeving

 

‘Natuur bij Huis’ is een initiatief van tuinontwerper Iverna Zaalberg

bedoeld om de natuurbeleving bij huis te vergroten.

TUINONTWERP | BEPLANTINGSPLAN | TUINAANLEG | HOVENIER

Vragen?   Bel 06-13970863 of stuur een e-mail naar info@natuurbijhuis.nl

Iverna Zaalberg, Natuur bij huis, tuinontwerper Limburg, dutch gardendesigner.

Onderhoudsvriendelijk

Tegenwoordig is er veel vraag naar onderhoudsvriendelijke tuinen. Vaak wordt daarbij gedacht aan zoveel mogelijk bestrating. In plaats van de voortuin vol te storten met split en de achtertuin geheel te betegelen zal ik voor u de juiste beplanting kiezen. Er zijn veel interessante soorten die weinig onderhoud vragen. Door het gebruik van zodenvormende bodembedekkers krijgt onkruid binnen een paar jaar nagenoeg geen kans meer. Toepassing van het onderhoudsvriendelijke beplantingssysteem Prairie Garden® behoort ook tot de mogelijkheden, daarbij ontstaat een natuurlijk evenwicht  tussen sterke vaste planten en siergrassen.

Erf verharding

Bestrating heeft als doel het terrein toegankelijk te maken. Denk hierbij aan parkeerruimte, paden en terrassen. Ik beperk de erf verharding tot het noodzakelijke zodat er in de tuin zoveel mogelijk ruimte blijft voor ‘een stukje natuur bij huis’.

Kijk ook eens op de Facebook pagina ‘Stop de verstening’      

Hergebruik

Ik zal hergebruik van materialen altijd serieus overwegen om het milieu te ontzien en om u niet onnodig op kosten te jagen.

Verlichting

Ik ben spaarzaam met verlichting in de tuin. Ik zal alleen verlichting toepassen wanneer deze functioneel is en de veiligheid ten goede komt, bij voorkeur aan huis of bijgebouw bevestigd.

NATUUR BIJ HUIS

 Iverna Zaalberg

Wiedestraat 9

6077NV LEROP (Limburg)

 

TEL 06 13 97 08 63

ING NL88 INGB 0005 9497 74

KVK 51273527 

BTW NL192241503B01

 

Natuur bij Huis is lid van

de TOG (Tuin Ontwerpers Groep)

en Vakgroep Wilde Weelde,

een netwerk van vakmensen

die milieubewust werken vanuit

een ecologische visie.

Foto: augustus 2015 ©Iverna Zaalberg 
Ontwerp: www.natuurbijhuis.nl 2014 Tuinontwerp en beplantingsplan Limburg.
Daktuin Eindhoven - cortenstaal.
Afbeeldingsresultaat voor instagram icon

Home

Werkwijze

Principes

Voorbeelden

Beplanting

Publicaties

Home

Werkwijze

Principes

Voorbeelden

Beplanting

Publicaties