Visie

UW TUIN: ‘EEN LEEFBAAR STUKJE NATUUR BIJ HUIS’

De wereld kan niet zonder biodiversiteit, iedereen met een tuin kan daaraan een positieve bijdrage leveren. De tuin maakt immers deel uit van een groter geheel, de natuur.  Ik heb zo haar principes op het gebied van tuinvormgeving. Een aantal daarvan worden hieronder toegelicht.

NATUURBELEVING

Het Nederlandse landschap is een cultuurlandschap, dat in de loop van duizenden jaren lang door mensen is vormgegeven. De mens heeft bossen gekapt en omgezet in akkers, weilanden en heidevelden, veengebieden ontwaterd, heggen aangeplant en beken rechtgetrokken. Door al die activiteiten werd het oorspronkelijke natuurlandschap omgezet in een cultuurlandschap. Natuur is dat deel van de omgeving dat niet of nauwelijks door mensen is beïnvloed. Vaak wordt het hele buitengebied – alles wat niet stedelijk is – aangeduid met de term ‘natuur’. Of het nu gaat om parken in de stad, een aantrekkelijk agrarisch cultuurlandschap of een ‘echt’ natuur- ontwikkelingsgebied, het wordt als natuur beleefd. Uit onderzoeken is gebleken dat mensen die wonen en werken in een groene omgeving gelukkiger en gezonder zijn. Daarom helpt `Natuur bij huis’ particulieren en bedrijven de natuurbeleving bij huis te vergroten door de tuin zo optimaal mogelijk in te richten.

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Tegenwoordig is er veel vraag naar onderhoudsvriendelijke tuinen. Vaak wordt daarbij gedacht aan zoveel mogelijk bestrating. In plaats van de voortuin vol te storten met split en de achtertuin geheel te betegelen kies ik voor u de juiste beplanting. Er zijn veel interessante soorten die weinig onderhoud vragen. Door het gebruik van zodevormende bodembedekkers krijgt onkruid binnen een paar jaar nagenoeg geen kans meer. Toepassing van onderhoudsvriendelijke ‘Prairie beplanting’ behoort ook tot de mogelijkheden. Daarbij ontstaat een natuurlijk evenwicht tussen sterke vaste planten en siergrassen. Dit type beplanting heeft een niet ontworpen, natuurlijke uitstraling en trekt veel bijen, vlinders en ander insecten De beplanting heeft ieder seizoen een ander beeld qua kleur en structuur. 

ERFVERHARDING

Bestrating heeft als doel het terrein toegankelijk te maken. Denk hierbij aan parkeerruimte, paden en terrassen. De erfverharding wordt bij voorkeur beperkt tot het noodzakelijke zodat er in de tuin zoveel mogelijk ruimte blijft voor ‘een stukje natuur bij huis’.

HERGEBRUIK    

Hergebruik van materialen wordt altijd serieus overwegen om het milieu te ontzien en om u niet onnodig op kosten te jagen.

VERLICHTING

Ik ben spaarzaam met verlichting in de tuin. Verlichting wordt toegepast wanneer deze functioneel is en de veiligheid ten goede komt, bij voorkeur aan huis of bijgebouw bevestigd.