Hét adres voor het vormgeven van een leefbaar stukje NATUUR BIJ HUIS | info@natuurbijhuis.nl | 06 13 97 08 63BEKIJK PORTFOLIO

 

Deze erfinrichting is geïnspireerd op het slagenlandschap van de veenweide en sluit aan bij het beeldkwaliteitsplan erf en landgoed Middelblok in Gouderak.

VERLEDEN

Van oudsher kent het veenweide-erf een voor- en achtererf, begrensd door sloten.
Doorzicht naar het achtergelegen weiland is kenmerkend voor de erven in veenweidegebied. Vaak loopt het doorzicht over het erf en zijn langs het erfpad bomenrijen geplant die, gelegen op de noordwest-, zuidwest- of westzijde van het erf, beschutting bieden tegen wind.

HEDEN

De smalle rijweg op landgoed Middelblok is uitgevoerd als karrespoor. Deze weg geeft toegang tot zowel de woonkavel als de droogschuur. Onder het dak van de droogschuur zijn enkele parkeerplekken gerealiseerd.
Dit erfpad is onderdeel van het voor publiek opengestelde landgoed Middelblok. Vanaf het erfpad is via het erf zicht op het veenweidelandschap.
Een dubbele rij hoogstam fruitbomen langs de erfweg verbindt de bebouwing en zorgt voor samenhang tussen woonkavel en droogschuur. Deze aan de noordwestzijde van het erf gelegen bomenrij biedt beschutting tegen wind. Een karakteristieke lineaire vormgeving vormt de basis van de erfinrichting van landgoed Middelblok. Hierdoor is het natuurlijke en cultuur-historisch karakter van de omgeving benadrukt.

VOORSTUDIE ERF EN LANDGOED MIDDELBLOK 

De rechtlijnige vlakken zien we terug in het slagenlandschap van de veenweide. Vlakken lopen over de kavelgrenzen door. Deze vlakken bestaan o.a. uit geriefbosjes, vasteplantenborders, moestuin en huisweide. Bloemrijk grasland en huisweide gaan naadloos in elkaar over. Geriefbosjes van o.a. besdragende streekeigen heesters zijn strategisch geplaatst. Daardoor worden ontsierende elementen zoals geparkeerde auto’s aan het zicht onttrokken. Bovendien wordt de privacy waar nodig gewaarborgd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de karakteristieke landschappelijke openheid.

Functies zoals terrassen, speelveld, kas, tuinhuis en stock tank pool krijgen een plek in de rechtlijnige vlakken. Op het erf worden een aantal streekeigen bomen geplant. Daardoor wordt de relatie met het omliggende landschap versterkt. De sloot aan de zuidwest grens van de woonkavel wordt afgezet met knotwilgen. Van het snoeihout kan op het achtererf een takkenril gemaakt worden. Een takkenril biedt schuil- en nestgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren.

Een gedeelte van de woonkavel krijgt een onopvallende afrastering. Daardoor is de veiligheid van spelende kinderen gewaarborgd. Paden zijn verhard met halfverharding. Terrassen zijn van duurzaam FSC® hardhout gemaakt. Paadjes in de moestuin krijgen een verharding van IJsselsteentjes. IJsselsteentjes vormen een blijvende herinneringen aan steenfabriek Van Vliet. Deze steenfabriek was eeuwenlang op deze locatie landgoed Middelblok in Gouderak gevestigd. Daarom mogen ze niet ontbreken.

Bekijk ook de voorstudie voor boerenerf Landgoed IJsselvliedt. Klik hier.

Wil je ook een erf en landgoed laten ontwerpen? Neem contact op met NATUUR BIJ HUIS.

 

PROJECT OMSCHRIJVING

Dit betreft een voorstudie landschappelijke inpassing ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning.

TUINONTWERP . BEPLANTINGSPLAN . TUINAANLEG

hét adres voor het vormgeven van een leefbaar stukje NATUUR BIJ HUIS | info@natuurbijhuis.nl | 06 13 97 08 63