Hét adres voor het vormgeven van een leefbaar stukje NATUUR BIJ HUIS | info@natuurbijhuis.nl | 06 13 97 08 63BEKIJK PORTFOLIO

NATUUR BIJ HUIS is hét adres voor natuurbeleving bij huis, tuinontwerp, beplantingsplan en tuinaanleg. De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Iedereen met een tuin kan daaraan een positieve bijdrage leveren. De tuin maakt immers deel uit van een groter geheel, de natuur. Tuinontwerper Iverna Zaalberg van NATUUR BIJ HUIS heeft zo haar principes op het gebied van tuinvormgeving. Een aantal daarvan worden hieronder toegelicht.

 
natuurlijk tuinontwerp zwemvijver voorbeeld wat
 

NATUURBELEVING

Het Nederlandse landschap is in de loop van duizenden jaren lang door mensen vormgegeven. De mens heeft bossen gekapt en omgezet in akkers, weilanden en heidevelden, veengebieden ontwaterd, heggen aangeplant en beken rechtgetrokken. Door al die activiteiten werd het oorspronkelijke natuurlandschap omgezet in een cultuurlandschap. Natuur is slechts dat deel van de omgeving dat niet of nauwelijks door mensen is beïnvloed. Maar vaak wordt het hele buitengebied – alles wat niet stedelijk is – aangeduid met de term ‘natuur’. Het wordt immers als natuur beleefd. Die natuurbeleving is van positieve invloed op onze gezondheid en ons welbevinden. Daarom creëert NATUUR BIJ HUIS natuurbeleving bij huis.

natuurbijhuis tuinontwerp voortuin limburg roermond beplantingsplan cortenstaal waterschaal voorbeeld wat

 ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Er is tegenwoordig veel vraag naar onderhoudsvriendelijke tuinen. Daarbij wordt vaak gedacht aan zoveel mogelijk bestrating. In plaats van de voortuin vol te storten met split en de achtertuin geheel te betegelen kiest NATUUR BIJ HUIS de juiste beplanting passend bij de omstandigheden. Ideaal is een beplanting met een niet ontworpen uitstraling waarbij ieder seizoen een nader beeld ontstaat qua kleur en structuur. Er ontstaat een natuurlijk evenwicht met een hoge belevingswaarde doordat de beplanting ook veel bijen, vlinders, andere insecten en vogels aantrekt.

INHEEMS EN UITHEEMS

Onder invloed van klimaatverandering vervagen begrippen inheems en uitheems. Inheemse soorten floreren niet altijd in stedelijk gebied. Uitheemse soorten kunnen beter aangepast zijn aan het versteende stadsmilieu. Beter bestand zijn tegen hogere temperatuur in de zomer, droge en vaak verdichte bodem, strooizout etc. Kortom, kies planten die de stedelijke omgeving leefbaar maken. Kies een leefbaar stukje NATUUR BIJ HUIS.

Achillea stipa combinatie prairiebeplanting tuinontwerp natuur bij huis voorbeeld wat

ERFVERHARDING

Bestrating heeft als doel het terrein toegankelijk te maken. Denk hierbij aan parkeerruimte, paden en terrassen. De erfverharding is bij voorkeur beperkt tot het noodzakelijke zodat er in de tuin zoveel mogelijk ruimte blijft voor natuurbeleving bij huis. Iverna is initiatiefnemer van de Facebook pagina Stop de verstening.

HERGEBRUIK

Hergebruik van materialen wordt altijd serieus overwegen om het milieu te ontzien en om u niet onnodig op kosten te jagen.

VERLICHTING

NATUUR BIJ HUIS is spaarzaam met verlichting in de tuin. Verlichting is bij voorkeur functioneel en komt de veiligheid ten goede.

TUINONTWERP . BEPLANTINGSPLAN . TUINAANLEG

hét adres voor het vormgeven van een leefbaar stukje NATUUR BIJ HUIS | info@natuurbijhuis.nl | 06 13 97 08 63