Hét adres voor het vormgeven van een leefbaar stukje NATUUR BIJ HUIS | info@natuurbijhuis.nl | 06 13 97 08 63BEKIJK PORTFOLIO

WAT

NATUUR BIJ HUIS is hét adres voor tuinontwerp, beplantingsplan en tuinaanleg. De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Iedereen met een tuin kan daaraan een positieve bijdrage leveren. De tuin maakt immers deel uit van een groter geheel, de natuur.  Tuinontwerper Iverna Zaalberg van NATUUR BIJ HUIS heeft zo haar principes op het gebied van tuinvormgeving. Een aantal daarvan worden hieronder toegelicht.

 
natuurlijk tuinontwerp zwemvijver
 

NATUURBELEVING

Het Nederlandse landschap is in de loop van duizenden jaren lang door mensen vormgegeven. De mens heeft bossen gekapt en omgezet in akkers, weilanden en heidevelden, veengebieden ontwaterd, heggen aangeplant en beken rechtgetrokken. Door al die activiteiten werd het oorspronkelijke natuurlandschap omgezet in een cultuurlandschap. Natuur is slechts dat deel van de omgeving dat niet of nauwelijks door mensen is beïnvloed. Maar vaak wordt het hele buitengebied – alles wat niet stedelijk is – aangeduid met de term ‘natuur’. Het wordt immers als natuur beleefd. Die natuurbeleving is van positieve invloed op onze gezondheid en ons welbevinden. Daarom creëert NATUUR BIJ HUIS natuurbeleving bij huis.

INHEEMS EN UITHEEMS

Onder invloed van klimaatverandering vervagen begrippen inheems en uitheems. Inheemse soorten floreren bijvoorbeeld niet altijd goed in stedelijk gebied. Uitheemse soorten zijn vaak beter aangepast aan het versteende stadsmilieu. Kies soorten die geschikt zijn voor de locatie. Planten die bestand zijn tegen hogere temperatuur in de zomer, droge en vaak verdichte bodem, strooizout, planten die fijnstof reduceren. Kortom, kies planten die de stedelijke omgeving leefbaar maken. Kies een leefbaar stukje NATUUR BIJ HUIS.

natuurbijhuis tuinontwerp voortuin limburg roermond beplantingsplan cortenstaal waterschaal

 ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Tegenwoordig is er veel vraag naar onderhoudsvriendelijke tuinen. Daarbij wordt vaak gedacht aan zoveel mogelijk bestrating. In plaats van de voortuin vol te storten met split en de achtertuin geheel te betegelen kiest NATUUR BIJ HUIS de juiste beplanting. Er zijn veel interessante soorten die weinig onderhoud vragen. Toepassing van onderhoudsvriendelijke ‘Prairie beplanting’ behoort ook tot de mogelijkheden. Daarbij ontstaat een natuurlijk evenwicht tussen sterke vaste planten en siergrassen. Dit type beplanting heeft een niet ontworpen, natuurlijke uitstraling en trekt veel bijen, vlinders en andere insecten. De beplanting heeft een hoge belevingswaarde doordat ieder seizoen een ander beeld ontstaat qua kleur en structuur. 

prairiebeplanting tuinontwerp natuur bij huis

ERFVERHARDING

Bestrating heeft als doel het terrein toegankelijk te maken. Denk hierbij aan parkeerruimte, paden en terrassen. De erfverharding wordt bij voorkeur beperkt tot het noodzakelijke zodat er in de tuin zoveel mogelijk ruimte blijft voor NATUUR beleving BIJ HUIS. Iverna is initiatiefnemer van de Facebook pagina Stop de verstening.

HERGEBRUIK

Hergebruik van materialen wordt altijd serieus overwegen om het milieu te ontzien en om u niet onnodig op kosten te jagen.

VERLICHTING

Tuinontwerper Iverna is spaarzaam met verlichting in de tuin. Verlichting wordt toegepast wanneer deze functioneel is en de veiligheid ten goede komt, bij voorkeur aan huis of bijgebouw bevestigd.

TUINONTWERP ... BEPLANTINGSPLAN ... TUINAANLEG

hét adres voor het vormgeven van een leefbaar stukje NATUUR BIJ HUIS | info@natuurbijhuis.nl | 06 13 97 08 63