Hét adres voor het vormgeven van een leefbaar stukje NATUUR BIJ HUIS | info@natuurbijhuis.nl | 06 13 97 08 63BEKIJK PORTFOLIO

‘Stop de verstening!’ is een initiatief van NATUUR BIJ HUIS. Omdat ‘Stop de verstening!’ streeft naar een brede publieke bewustwording van de versteningsproblematiek werd de Facebook-pagina ‘Stop de verstening’ in januari 2014 aangemaakt. Het ging daarbij niet om mooi of lelijk maar de foto’s van versteende tuinen zorgden wel voor hilarische reacties. Ellen van der Peet schreef er 8 februari 2015 een mooi blog over op haar website ‘Groenjournalistiek’: ‘Mijn wereld is groen… hopelijk niet alleen op het internet’.

Toenemende verstening heeft nadelige gevolgen voor de leefomgeving van mens en dier. Kostbare vierkante meters groen gaan verloren ten koste van de biodiversiteit. In Nederland zijn ongeveer 4,5 miljoen tuinen met een gemiddelde oppervlakte van 125 vierkante meter. Dat is samen 560 vierkante kilometer potentieel natuurgebied in handen van particulieren.

Een groene omgeving is van grote invloed op onze gezondheid. Maar helaas wordt bij de toenemende vraag naar onderhoudsvriendelijke tuinen vaak gekozen voor zoveel mogelijk bestrating. De biodiversiteit neemt af en door een verdicht grondoppervlak wordt het hemelwater direct geloosd op het riool. Bestrating heeft als doel een terrein toegankelijk te maken. Denk aan parkeerruimte, paden en terrassen. Beperk het tot het noodzakelijke! De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Iedereen met een tuin kan ‘een steentje’ bijdragen. De tuin maakt immers deel uit van een groter geheel, de natuur. Het is van groot belang dat tuinbezitters zich dat realiseren.

Groen maakt gelukkig!

In een natuurlijke en diervriendelijke leefomgeving is zoveel meer om van te genieten! Kortom, een tuin zonder planten is geen tuin. Het toepassen van de juiste beplanting is medebepalend voor de mate van onderhoud. Maar vergis je niet: iedere buitenruimte heeft onderhoud nodig. In een onderhoudsarme groene tuin moet zo nu en dan gesnoeid en gewied worden. Belangrijk is dat de mate van onderhoud in verhouding is met de tijd die je eraan wilt besteden. Wie zich gelukkig voelt in eigen tuin zal onderhoudstijd niet meer als werktijd ervaren.

Like en Volg de Facebookpagina: KLIK HIER

Waarschuwing: beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Wat weegt voor jou zwaarder? 

A. Afname van de biodiversiteit. De wereld kan niet zonder biodiversiteit, iedereen met een tuin dient een positieve bijdrage te leveren. De tuin maakt immers deel uit van een groter geheel, de natuur!
B. Verhoogd risico op hittestress. Hittestress is een situatie waarin mensen last krijgen van de hitte en de kans op gezondheidsproblemen toeneemt. Bij elke 10% extra bestrating wordt het in de omgeving 0,2-0,5 graden warmer. In stedelijk gebied is het al snel een paar graden warmer. Met name ouderen, zuigelingen en personen met chronische ziekten hebben een verhoogd risico op hittestress. 


C. Problemen met de waterhuishouding. Door een verdicht grondoppervlak wordt relatief schoon hemelwater direct geloosd op het riool hetgeen vaak tot wateroverlast leidt. Regenwater hoort niet in het riool. Als het regenwater kan infiltreren in de bodem blijft het grondwater op peil.
D. Ik vind het gewoon niet mooi!
E. Iedereen moet zelf weten wat hij met zijn tuin doet! 

TUINONTWERP . BEPLANTINGSPLAN . TUINAANLEG

hét adres voor het vormgeven van een leefbaar stukje NATUUR BIJ HUIS | info@natuurbijhuis.nl | 06 13 97 08 63