Hét adres voor het vormgeven van een leefbaar stukje NATUUR BIJ HUIS | info@natuurbijhuis.nl | 06 13 97 08 63BEKIJK PORTFOLIO
  • Slider Image

Bouwperikelen hadden prioriteit waardoor we genoodzaakt waren de erfaanleg uit te stellen van winter 2016/2017 naar voorjaar 2019. De betonnen plaats heeft een heuse metamorfose ondergaan tot weelderige tuin. Dit is een leefbaar stukje NATUUR BIJ HUIS. 

Het erf bestaat uit een kleine voortuin, een 40 meter lange oprit tussen de bebouwing en een breder erf aan de achterzijde dat overloopt in een weide die onderdeel is van Natura2000 gebied het Roerdal.

Het voorste gedeelte van het erf is ongeveer zes meter breed. Hieraan grenzen drie vakantiewoningen, DE WIEDE. Deze vakantiewoningen bevinden zich in het voormalige woonhuis van de boerderij. Het middelste gedeelte van het erf is ongeveer tien meter breed en gelegen tussen de tot woonhuis verbouwde stallen en de oude schuren. Over de gehele lengte heb ik gekozen voor groenstrookplaten om drie redenen. Ten eerste dient het erf incidenteel toegankelijk te zijn voor een vrachtwagen. Ten tweede wil ik natuurlijk zo min mogelijk bestrating! En bovendien dient de afwatering goed te zijn.

Betonnen groenstrookplaten hebben het uiterlijk van veestalroosters. Daardoor refereren ze aan de voormalige agrarische bedrijvigheid. De roosters laat ik begroeien met o.a. madeliefjes. Voor deuren komen paadjes van oude kasseien of rood genuanceerde klinkers. Bij de vakantiewoningen worden terrasjes van grind aangelegd.  Hier en daar mag beplanting in het grind groeien. Alle plantvakken worden voorzien van vaste planten en siergrassen. Leibomen, klimplanten en heesters maken de beplanting compleet.

Natuurbeleving

De gehele achtergevel van de voormalige stal bestaat uit een glazen pui. Daardoor hebben we vanuit het woonhuis fantastisch uitzicht over het Roerdal. Dit natuurgebied valt onder Natura2000 beheergebied. Zodoende zijn wij er zeker van dat dit gebied onbebouwd blijft. De betonplaten die achter de woning komen te liggen vormen mijns inziens een sterke overgang van het industrieel aandoende interieur met betonvloer naar de natuurlijke omgeving. De betonplaten zijn 1x2m2 groot en worden gelegd met 5 cm tussenruimte. Deze brede voegen laat ik begroeien met mossen en Leptinella waardoor het minder versteend oogt.

Het grindpad leidt naar de achtergelegen weide en moestuin. Dit pad volgt vanuit huis gezien de meander van de Roer waar wij op uitkijken. Deze locatie biedt de unieke mogelijkheid om de natuurlijke lijnen in het landschap terug te laten komen in de vormgeving van de tuin. Daardoor ontstaat verbinding en gaat de tuin heel natuurlijk over in het landschap. Dat heet geleend landschap. Ook de beplanting wordt vanaf de bebouwing minder gecultiveerd, wilder en natuurlijker. Over natuurbeleving gesproken…

Uitvoering

Het erf werd 40 cm diep afgegraven. Dit was noodzakelijk om puinresten uit het verleden te verwijderen en plaats te maken voor goede tuingrond ten behoeve van de gewenste beplanting. 

Wil je meer weten over erfaanleg van een boerderijtuin? Of wil je een ontwerp laten maken? Neem dan contact op voor NATUUR BIJ HUIS.

BERICHT DELEN

TUINONTWERP . BEPLANTINGSPLAN . TUINAANLEG

hét adres voor het vormgeven van een leefbaar stukje NATUUR BIJ HUIS | info@natuurbijhuis.nl | 06 13 97 08 63